Designed by GOEMO.de
KONTACI, A. Ersoy (2010), "Demokrasi Tartışmalarında Sınır Aşan Bir Kavramlaştırma Denemesi: 'Kırılgan Demokrasiler' ve Belçika Örneği", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 59, C. 3, 467-492. [OKU]

KONTACI, A. Ersoy
(2009) (Y. Burak ASLANPINAR ile birlikte), "Yatırım İndirimi İstisnasını Yeniden Canlandıran Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Getirdikleri", Yaklaşım, S. 204, 300-307. [OKU]

KONTACI, A. Ersoy
(2009), "Anayasa ve İş Hukuku Açısından 'Seçimler Neticesinde Belediye Başkanı Olarak Görev Yapma' Koşulu", Legal Hukuk Dergisi, Kasım, 3485-3493. [OKU]

KONTACI, A. Ersoy
(2008), "The Presidents of Republics in Turkish and Polish Constitutions: A Short Overview from a Comparative Perspective", MERKOURIOS, The Utrecht Journal of International and European Law, Vol. 68, 18-35. [OKU]

KONTACI, A. Ersoy
(2008), "2007 Presidential Elections in Turkey: From Political Crisis to System Instability", Juridikum, No. 4, 206-208. [OKU]
ERSOY KONTACI'NIN YAYINLARI