Ali Erdem Doğanoğlu, "Cumhurbaşkanının Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2011, Sayı 3.

TBMM BAŞKANININ MEDYA TEMSİLCİLERİYLE YAPTIĞI YENİ ANAYASA ÇALIŞMA TOPLANTISI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyelerinin Dolmabahçe Sarayında Gazete, Televizyon ve Dergilerin Genel Yayın Yönetmenleriyle 3.11.2011 tarihinde Yaptığı Toplantının Tutanakları yayınlandı. Öncelikle, Uzlaşma Komisyonu\’nda yapılan toplantılar sonucu nelere karar verildiği şu şekilde açıklanmıştır: \”Görüş alma sürecini koordine etmek üzere, partilerin önerdiği birer uzman ve Meclis Başkanının görevlendireceği en az bir uzmanın katılımıyla beşer kişiden oluşan üç teknik heyetin kurulmasına karar verilmiştir. Teknik heyetler 15 Kasım itibariyle tamamlanmış olacak ve çalışmalarına başlayacaktır. Birinci heyet, siyasi partiler ile Anayasal kuruluşları; ikinci heyet, meslek örgütleri ve sendikaları; üçüncü heyet de, sivil toplum kuruluşları -dernekler, vakıflar- ve cemaat temsilcilerinden gelen görüşleri inceleyecektir. Katılım, veri toplama ve değerlendirme olarak belirlenen ilk aşamanın 2012 yılı Nisan ayı sonunda tamamlanması planlanmakta; ancak, yazılı görüşlerin 31 Aralık 2011 tarihine kadar komisyona iletilmesi konusunda hassas olunduğu belirtilmektedir. Çünkü teknik heyetlerin analiz edeceği görüşler, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi milletvekillerinden oluşacak ve her partiden birer üyenin olacağı üç farklı alt komisyon tarafından değerlendirilecektir. Alt komisyon üyeleri yapacakları değerlendirmeler sonucunda uygun gördükleri kurum, kuruluş veya sivil toplum temsilcilerini davet edip, sözlü olarak da bilgi alacaktırlar.\”

Toplantıda ikinci olarak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonda görüşülen ve Uzlaşma Komisyonu\’nun çalışma esaslarını belirten 15 maddelik metin hakkında bilgi verilmiştir. Bu esaslara göre:

1. Komisyonun adı \”Anayasa Uzlaşma Komisyonu\”dur.
2. Komisyonun görevi Anayasa yapım sürecini yönetmek ve Anayasa taslak metnini hazırlamaktır.
3.Komisyonun Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yokluğunda Meclis Başkanının görevlendirdiği komisyon üyelerinden birisi oturuma başkanlık edecektir.
4.Komisyon haftada en az iki gün toplanacak, gerektiğinde haftalık toplantı sayısı artırılabilecektir. Toplantılar salı ve perşembe günleri yapılacak ve Ankara dışında da toplanılabilecektir.
5.Komisyon en az üç siyasi partinin 1’er üyesinin katılımıyla toplanacaktır.
6.Komisyon, komisyonu oluşturan bütün siyasi partilerin mutabakatı, görüş birliğiyle karar alacaktır. Yani oybirliği esası geçerli olacaktır.
7.Bu sürecin külliyatı oluşturulacak, ancak Komisyon çalışmaları sona ermedikçe hiçbir tutanak kamuoyuna açıklanamayacaktır.
8.Her siyasi partinin önereceği birer uzmandan oluşan üç teknik heyet kurulacaktır.
9.Her siyasi parti toplantılara en çok 2’şer danışmanla katılabilecektir.
10.Komisyon toplantıları basına kapalı olarak yapılacak ve komisyon toplantılarına komisyon üyeleri toplantıya davet edilen kişiler ve görevlendirilenler dışında kimse katılamayacaktır.
11.Komisyon çalışmalarını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemekte ve dört aşamadan oluşmaktadır. Buna göre aşamalar şu şekildedir: Birinci aşama: Katılım, veri toplama ve değerlendirmedir. İkinci aşama: İlkelerin belirlenmesini ve metnin oluşturulması. Üçüncü aşama: Metnin kamuoyuna sunulması ve kamuoyunca tartışılması. Dördüncü aşama: Komisyonda beliren görüşlere göre taslağın gözden geçirilerek teklif hâline getirilmesi.
12.Toplumun bütün katmanlarının Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Anayasa yapım sürecine katılımı sağlanacaktır.
13.“Anayasa taslak metninin değiştirilememesi” kuralı getirilmiştir. Anayasa taslak metni gerek uzlaşma ve yasama komisyonlarında ve gerekse Genel Kurulda partilerin mutabakatı olmadıkça değiştirilemeyecek; metne ekleme yapılamayacaktır.
14.Komisyon, uyguladığı hukuku mutabakatla gözden geçirebilecek ve değiştirebilecektir. Ayrıca hakkında hüküm bulunmayan haller için de hukuk kuralı oluşturabilecektir. Anayasa taslak metninin ve kanunlaşma süreçlerinin bağlı olduğu hukuk metnin tamamlanmasından sonra siyasi partilerin mutabakatıyla oluşturulacaktır.
15.: Anayasa teklifinin Genel Kurulda kabul edilip kanunlaşmasıyla veya siyasi partilerin çekilmesi ya da çekilmiş sayılmasıyla Komisyonun görevi sona erecektir.

DP

HOŞGELDİNİZ

“Yaşayan Anayasa”ya hoşgeldiniz. Bu web günlüğünü güncel anayasa gelişmelerini takip etmek için tutmaya başlamıştık. Böylece hem kendimiz hem okuyucularımız için bir “anayasal hafıza” oluşturmayı amaçlıyorduk. Bugüne kadar bu günlük, en azından bizim açımızdan, bu amaca layığıyla hizmet etti.
Zaman içerisinde, hukuk alanında internet kaynakları çeşitlendi. Dolayısıyla anayasa haberlerini takip etmek isteyen okuyucular için seçenekler çoğaldı. Biz artık anayasa haberlerini takip etme işini, aşağıda “Bağlantılar” bölümünde adreslerini verdiğimiz bu sitelere bırakıp, “anayasal hafıza”nın oluşumuna farklı bir biçimde katkıda bulunmak istiyoruz.
Bu sitede bundan böyle ağırlıklı olarak anayasal konulara ilişkin kısa yorumlara yer vereceğiz. Bu yorumları, dijital okur-yazarlığın gerekli kıldığı biçimde, kısa ve olabildiğince açıklayıcı bir üslupla kaleme almaya çalışacağız. Günlük notlarının yetmediği yerde yorum ve analizler devreye girecek. Sitemizdeki bir başka yenilik de “Anayasa Okumaları” olacak. Bu başlık altında postalayacağımız notlarla karşımıza çıkan yeni ve ilginç anayasa çalışmalarını okuyucularımızla paylaşacağız.
İyi okumalar…

DİĞER ÇALIŞMALAR

Doç. Dr. Levent GÖNENÇ’in diğer yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Ersoy KONTACI’nın yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizde daha önce yayımlanan “Analizler” ve “Yorumlar” için tıklayınız.

KATKILAR

Sitemize katkıda bulunan akademisyenlerin çalışmaları için tıklayınız.

HAZIRLAYANLAR

Levent GÖNENÇ [LG]
Ersoy KONTACI [EK]
Deniz POLAT [DP]
Ali Erdem DOĞANOĞLU [AED]

İLETİŞİM

yasayananayasa@gmail.com

Yönetici Alanı