Ali Erdem Doğanoğlu, "Cumhurbaşkanının Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2011, Sayı 3.

Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Yasama Bağışıklığı Hakkında

Avrupa Birliği Adalet Divanı son dönemde önüne gelen Avrupa Parlamentosu üyelerinin yasama bağışıklığı hakkında önemli bir karar verdi. Aldo Patriciello isimli Parlamento üyesinin bir devlet görevlisi ile girdiği sözlü münakaşa sonucu İtalya Bölge Mahkemesi’nde dava açılmış; üye Patriciello’nun isteği üzerine Avrupa Parlamentosu olayın yasama bağışıklığı bünyesinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş ve bunun üzerine ulusal mahkeme de Adalet Divanı’ndan görüş istemiştir.

Divan’a göre üyelerin bağımsızlığını ve ifade hürriyetlerini sağlamak için getirilen yasama bağışıklığı, üyelerin ifade ettiği görüşleri ve kullandıkları oyları kapsamaktadır. Dolayısıyla ifade hürriyeti ile yakından ilgilidir. Bu bağışıklık kapsamındaki görüşlerin esas olarak özü ve içeriği önemli olmakla birlikte, mevki olarak nerede ifade edildikleri önem taşımamaktadır. Ancak, yasama bağışıklığının geçerli olabilmesi için üye tarafından ifade edilen görüşlerin yasama göreviyle bağlantılı olması gereklidir. Eğer söz konusu ifade ile yasama görevi arasında doğrudan ve açık bir bağlantı varsa, yalnız o zaman yasama bağışıklığı çerçevesinde koruma sağlanabilecektir. Ulusal mahkeme bahsedilen bu bağ açık ve doğrudan mı buna bakmalıdır. Ayrıca Divan, Avrupa Parlamentosu’nun görüşlerinin ulusal mahkeme üzerinde sadece bir görüşten ibaret olduğunu da belirtmiştir.

Yaptığı muhakeme sonucu üye Patriciello’nun olayla ilgili beyanlarının göreviyle bağlantılı olmadığı görüşüne varılmıştır.

Divan, aynı zamanda, ulusal mahkeme Avrupa Parlamentosu’nun görüşü yönünde karar vermeyecek olursa, zaten Avrupa Birliği hukukunun ulusal mahkemelere belirli zorunluluklar yüklemediğini de belirtme ihtiyacı duymuştur. Karar bu açıdan da ilgi çekici görünmektedir.

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

DP

HOŞGELDİNİZ

“Yaşayan Anayasa”ya hoşgeldiniz. Bu web günlüğünü güncel anayasa gelişmelerini takip etmek için tutmaya başlamıştık. Böylece hem kendimiz hem okuyucularımız için bir “anayasal hafıza” oluşturmayı amaçlıyorduk. Bugüne kadar bu günlük, en azından bizim açımızdan, bu amaca layığıyla hizmet etti.
Zaman içerisinde, hukuk alanında internet kaynakları çeşitlendi. Dolayısıyla anayasa haberlerini takip etmek isteyen okuyucular için seçenekler çoğaldı. Biz artık anayasa haberlerini takip etme işini, aşağıda “Bağlantılar” bölümünde adreslerini verdiğimiz bu sitelere bırakıp, “anayasal hafıza”nın oluşumuna farklı bir biçimde katkıda bulunmak istiyoruz.
Bu sitede bundan böyle ağırlıklı olarak anayasal konulara ilişkin kısa yorumlara yer vereceğiz. Bu yorumları, dijital okur-yazarlığın gerekli kıldığı biçimde, kısa ve olabildiğince açıklayıcı bir üslupla kaleme almaya çalışacağız. Günlük notlarının yetmediği yerde yorum ve analizler devreye girecek. Sitemizdeki bir başka yenilik de “Anayasa Okumaları” olacak. Bu başlık altında postalayacağımız notlarla karşımıza çıkan yeni ve ilginç anayasa çalışmalarını okuyucularımızla paylaşacağız.
İyi okumalar…

DİĞER ÇALIŞMALAR

Doç. Dr. Levent GÖNENÇ’in diğer yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Ersoy KONTACI’nın yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizde daha önce yayımlanan “Analizler” ve “Yorumlar” için tıklayınız.

KATKILAR

Sitemize katkıda bulunan akademisyenlerin çalışmaları için tıklayınız.

HAZIRLAYANLAR

Levent GÖNENÇ [LG]
Ersoy KONTACI [EK]
Deniz POLAT [DP]
Ali Erdem DOĞANOĞLU [AED]

İLETİŞİM

yasayananayasa@gmail.com

Yönetici Alanı