Ali Erdem Doğanoğlu, "Cumhurbaşkanının Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2011, Sayı 3.

Aşamalı Anayasa Yapımı Yaklaşımı

“Aşamalı anayasa yapımı yaklaşımı” (incrementalist aprroach to constitution-making) Hanna Lerner’in çalışmalarında karşıma çıkan bir kavram. Lerner bu kavramla, derin bir şekilde bölünmüş toplumlarda nasıl anayasa yapılabileceğini açıklamaya girişiyor. Lerner’a göre; etnik ve dini anlamda bölünmüş toplumlarda, devletin üzerine yükseleceği temel ilkeler, kurumlar üzerinde önemli görüş ayrılıkları mevcuttur. Giderilmesi güç bu görüş ayrılıkları, geniş bir uzlaşmaya dayanan, meşruiyeti yüksek bir anayasanın kabulünü engeller. Bu durumda yazara göre izlenecek strateji; çözülemeyen bu temel meselelere ilişkin kesin kararlar almaktan kaçınmak, bu meseleler hakkında anayasada yuvarlak ve belirsiz ifadeler kullanmak ve bunların çözümünü anayasa yapımı sonrası olağan siyasal süreçlere bırakmaktır.

Hanna Lerner (2010), “Constitution-writing in Deeply Divided Societies: The Incrementalist Approach”, Nations and Nationalism, Vol. 16, No. 1, 68-88.

Belli noktalarda olgunlaştırılması gerekmekle birlikte, fikrimce “aşamalı anayasa yapımı yaklaşımı” Türkiye için kullanılabilir bir kavramsal çerçeve sunuyor. Lerner’in bu konuyu kapsamlı bir biçimde ele aldığı kitabı Haziran ayında yayımlanacak.

LG

HOŞGELDİNİZ

“Yaşayan Anayasa”ya hoşgeldiniz. Bu web günlüğünü güncel anayasa gelişmelerini takip etmek için tutmaya başlamıştık. Böylece hem kendimiz hem okuyucularımız için bir “anayasal hafıza” oluşturmayı amaçlıyorduk. Bugüne kadar bu günlük, en azından bizim açımızdan, bu amaca layığıyla hizmet etti.
Zaman içerisinde, hukuk alanında internet kaynakları çeşitlendi. Dolayısıyla anayasa haberlerini takip etmek isteyen okuyucular için seçenekler çoğaldı. Biz artık anayasa haberlerini takip etme işini, aşağıda “Bağlantılar” bölümünde adreslerini verdiğimiz bu sitelere bırakıp, “anayasal hafıza”nın oluşumuna farklı bir biçimde katkıda bulunmak istiyoruz.
Bu sitede bundan böyle ağırlıklı olarak anayasal konulara ilişkin kısa yorumlara yer vereceğiz. Bu yorumları, dijital okur-yazarlığın gerekli kıldığı biçimde, kısa ve olabildiğince açıklayıcı bir üslupla kaleme almaya çalışacağız. Günlük notlarının yetmediği yerde yorum ve analizler devreye girecek. Sitemizdeki bir başka yenilik de “Anayasa Okumaları” olacak. Bu başlık altında postalayacağımız notlarla karşımıza çıkan yeni ve ilginç anayasa çalışmalarını okuyucularımızla paylaşacağız.
İyi okumalar…

DİĞER ÇALIŞMALAR

Doç. Dr. Levent GÖNENÇ’in diğer yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Ersoy KONTACI’nın yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizde daha önce yayımlanan “Analizler” ve “Yorumlar” için tıklayınız.

KATKILAR

Sitemize katkıda bulunan akademisyenlerin çalışmaları için tıklayınız.

HAZIRLAYANLAR

Levent GÖNENÇ [LG]
Ersoy KONTACI [EK]
Deniz POLAT [DP]
Ali Erdem DOĞANOĞLU [AED]

İLETİŞİM

yasayananayasa@gmail.com

Yönetici Alanı