Ali Erdem Doğanoğlu, "Cumhurbaşkanının Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2011, Sayı 3.

Yargıcın Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Açısından Referans Grupların Önemi

Prof. Carlo Guarnieri yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Bir siyaset bilimci olan Guarnieri bu konuya genel olarak hukukçulardan, özel olarak anayasa hukukçularından farklı bir yaklaşım getiriyor. Guarnieri’nin üzerinde durulması gereken pek çok görüşü yanında fikrimce yargıcın sosyalleşmesiyle ilgili görüşleri Türkiye için özel bir önem taşıyor. Yazara göre, yargıcın bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasında yargıcın yargısal rolü (judicial role) benimsemesi sürecindeki sosyalizasyon dolaylı, ancak önemli bir etkiye sahip. Bu bağlamda sosyalizasyon, yargıcı yargıç yapan bağımsızlık, tarafsızlık gibi değerlerin kazanılması sürecini ifade ediyor. Bu süreçte, yargıcın karar verirken hesaba kattığı, göz önüne aldığı, hatta kendini beğendirmeye çalıştığı referans gruplar ayrıca değerlendirilmeli.

Tüm bu açıklamalar bir büyük başlığa bağlanıyor: “Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Açısından Yargı-Medya İlişkileri”. Fikrimce Türkiye açısından bu konu üzerinde daha fazla düşünülmeye değer.

Prof. Carlo Guarnieri’nin görüşleri için bkz:

Carlo Guarnieri and Patrizia Pederzoli (Translated by C. A. Thomas) (2002), The Power of Judges: A Comparative Study of Courts and Democracy, Oxford University Press, Oxford.

Carlo Guarnieri (2011), “Do Judicial Councils further Judicial Independence Some Lessons from Europe” TEPAV Paper.

Carlo Guarnieri (2011), “Do Judicial Councils Further Judicial Independence Lessons from Europe” TEPAV Presentation.

LG

HOŞGELDİNİZ

“Yaşayan Anayasa”ya hoşgeldiniz. Bu web günlüğünü güncel anayasa gelişmelerini takip etmek için tutmaya başlamıştık. Böylece hem kendimiz hem okuyucularımız için bir “anayasal hafıza” oluşturmayı amaçlıyorduk. Bugüne kadar bu günlük, en azından bizim açımızdan, bu amaca layığıyla hizmet etti.
Zaman içerisinde, hukuk alanında internet kaynakları çeşitlendi. Dolayısıyla anayasa haberlerini takip etmek isteyen okuyucular için seçenekler çoğaldı. Biz artık anayasa haberlerini takip etme işini, aşağıda “Bağlantılar” bölümünde adreslerini verdiğimiz bu sitelere bırakıp, “anayasal hafıza”nın oluşumuna farklı bir biçimde katkıda bulunmak istiyoruz.
Bu sitede bundan böyle ağırlıklı olarak anayasal konulara ilişkin kısa yorumlara yer vereceğiz. Bu yorumları, dijital okur-yazarlığın gerekli kıldığı biçimde, kısa ve olabildiğince açıklayıcı bir üslupla kaleme almaya çalışacağız. Günlük notlarının yetmediği yerde yorum ve analizler devreye girecek. Sitemizdeki bir başka yenilik de “Anayasa Okumaları” olacak. Bu başlık altında postalayacağımız notlarla karşımıza çıkan yeni ve ilginç anayasa çalışmalarını okuyucularımızla paylaşacağız.
İyi okumalar…

DİĞER ÇALIŞMALAR

Doç. Dr. Levent GÖNENÇ’in diğer yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Ersoy KONTACI’nın yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizde daha önce yayımlanan “Analizler” ve “Yorumlar” için tıklayınız.

KATKILAR

Sitemize katkıda bulunan akademisyenlerin çalışmaları için tıklayınız.

HAZIRLAYANLAR

Levent GÖNENÇ [LG]
Ersoy KONTACI [EK]
Deniz POLAT [DP]
Ali Erdem DOĞANOĞLU [AED]

İLETİŞİM

yasayananayasa@gmail.com

Yönetici Alanı