Ali Erdem Doğanoğlu, "Cumhurbaşkanının Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2011, Sayı 3.

ANAYASA SÖZLÜĞÜ

A

Aşamalı Anayasa Yapımı Yaklaşımı: Derin bölünmüş toplumlarda, devletin temel niteliklerini ilgilendiren giderilemez uzlaşmazlık konularını anayasada hiç düzenlemeden veya muğlak ifadelerle düzenleyip bu konuların çözümünün normal siyasal süreçlere bırakarak bu tür toplumlarda anayasa yapımını asgaride mümkün kılan anayasa yapımı yaklaşımı.

T

Temel Yasa: Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku gibi belli bir hukuk alanını düzenleyen kapsamlı yasaların TBMM’de hızlı ve kolay bir biçimde görüşülüp kabul edilmesini sağlamak amacıyla TBMM İçtüzüğünün 91. maddesinde tanımlanan özel yasama yöntemi.

Torba Yasa: Bir çerçeve yasayla, birbiriyle ilgisi olmayan bir çok yasada değişiklik yapılması. Torba yasa, anayasa ve parlamento hukuku açısından “tek” bir yasa sayılmaktadır.

HOŞGELDİNİZ

“Yaşayan Anayasa”ya hoşgeldiniz. Bu web günlüğünü güncel anayasa gelişmelerini takip etmek için tutmaya başlamıştık. Böylece hem kendimiz hem okuyucularımız için bir “anayasal hafıza” oluşturmayı amaçlıyorduk. Bugüne kadar bu günlük, en azından bizim açımızdan, bu amaca layığıyla hizmet etti.
Zaman içerisinde, hukuk alanında internet kaynakları çeşitlendi. Dolayısıyla anayasa haberlerini takip etmek isteyen okuyucular için seçenekler çoğaldı. Biz artık anayasa haberlerini takip etme işini, aşağıda “Bağlantılar” bölümünde adreslerini verdiğimiz bu sitelere bırakıp, “anayasal hafıza”nın oluşumuna farklı bir biçimde katkıda bulunmak istiyoruz.
Bu sitede bundan böyle ağırlıklı olarak anayasal konulara ilişkin kısa yorumlara yer vereceğiz. Bu yorumları, dijital okur-yazarlığın gerekli kıldığı biçimde, kısa ve olabildiğince açıklayıcı bir üslupla kaleme almaya çalışacağız. Günlük notlarının yetmediği yerde yorum ve analizler devreye girecek. Sitemizdeki bir başka yenilik de “Anayasa Okumaları” olacak. Bu başlık altında postalayacağımız notlarla karşımıza çıkan yeni ve ilginç anayasa çalışmalarını okuyucularımızla paylaşacağız.
İyi okumalar…

DİĞER ÇALIŞMALAR

Doç. Dr. Levent GÖNENÇ’in diğer yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Ersoy KONTACI’nın yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizde daha önce yayımlanan “Analizler” ve “Yorumlar” için tıklayınız.

KATKILAR

Sitemize katkıda bulunan akademisyenlerin çalışmaları için tıklayınız.

HAZIRLAYANLAR

Levent GÖNENÇ [LG]
Ersoy KONTACI [EK]
Deniz POLAT [DP]
Ali Erdem DOĞANOĞLU [AED]

İLETİŞİM

yasayananayasa@gmail.com

Yönetici Alanı